Arseny Chegarovsky—2021 Full Part

  |   Michael Goodwin

Damn, loving so much about this part. Arseny taking out the hammer and knocking us back a couple decades. 

Music:
Everyday - Sub Society
Filming: Timofey Stryukov
Additional filming: Anastasia Chesnokova Efim Revenok Anton Maltsev Kirill Ostapets
Photo: Kirill Ostapets Dmitri Krapivin Editing: Arseny Chegarovsky
Special thanks: Caviar Clothes Mark Teymurov Alexey Borisenkov Albert Gomzyakov Dmitry Prosolovich Double Bus community